Chương trình chuyển đổi số Quốc gia

Ngoc Nguyen
Thứ Sáu, 21/05/2021

LỜI GIỚI THIỆU:

Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, các công nghệ kỹ thuật số (Digital technologies) đang thay đổi cách Chính phủ, doanh nghiệp và người dân tương tác với nhau. Trên toàn cầu, tốc độ chuyển đổi kỹ thuật số đang tăng tốc. Khu vực tư nhân tiếp tục đầu tư vào các công nghệ đột phá (disruptive technologies) thay đổi mô hình sản xuất, kinh doanh hàng hóa để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và vượt lên trước đối thủ cạnh tranh. Tốc độ phát triển của công nghệ kỹ thuật số tiếp tục làm mờ ranh giới của thế giới vật lý và kỹ thuật số. Chuyển đổi số (Digital transformation) đang định nghĩa lại mô hình hoạt động của các ngành công nghiệp truyền thống và cách chúng ta sống và làm việc. Khối lượng dữ liệu được sản sinh ra ngày càng tăng, nhiều công nghệ tự động hóa, xử lý dữ liệu đang ngày một thông minh hơn và đang làm biến đổi sâu sắc xã hội. Khi công nghệ kỹ thuật số trở thành nền tảng của nền kinh tế trong tương lai, các doanh nghiệp bắt buộc phải phát triển các mô hình kinh doanh, quy trình và công nghệ để theo kịp thị trường. Nhiều doanh nghiệp đã tận dụng thành công các công nghệ mới nhất như: điện toán đám mây (cloud computing), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI)… để sáng tạo, chuyển đổi mô hình hoạt động của chính mình. Chuyển đổi số không chỉ là một xu thế về công nghệ trên toàn cầu, mà còn tác động vô cùng sâu rộng lên các lĩnh vực của nền kinh tế - chính trị - xã hội. Điều này đặt ra vấn đề đó là các quốc gia, doanh nghiệp và cá nhân sẽ phải thích ứng với thực tế mới này, trong đó các công nghệ kỹ thuật số sẽ gắn liền với các hoạt động hàng ngày. “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, xây dựng nhằm mục đích thúc đẩy quá trình ‘Chuyển đổi số’ tại Việt Nam. “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” phản ánh tầm nhìn, chiến lược, giải pháp và nhiệm vụ trong 10 năm tới (2020-2030) để sáng tạo, phát triển công nghệ kỹ thuật số đột phá, từ đó thúc đẩy sự phát triển về kinh tế và xã hội của đất nước hướng đến sự ổn định, thịnh vượng và bền vững

https://drive.google.com/file/d/1u_ePDxEOTTkDhwJjLmj2EtsiJGRQ8MPB/view?usp=drivesdk

 

Viết bình luận của bạn
Bình luận (1)
binh-luan

Hello World! https://03nrd3.com?hs=b25efd2a3aec0e4e455ac4db7412ed20&

10/12/2022

li2qcc